Cam kết tiến độ căn hộ ốp kính cao cấp Chung cư Eco Green City Hà Nội